დისკუსია განსხვავება მწერლის შინაგან იზოლაციასა და იძულებით იზოლაციას შორის

დისკუსია განსხვავება მწერლის შინაგან იზოლაციასა და იძულებით იზოლაციას შორის. მონაწილეები: ბლეიკ კრაუჩი (აშშ), იმან ჰუმაიდანი (ლიბანი), ივა ფეზუაშვილი (საქართველო).  დისკუსია გაიმართა თბილისის მე-6 საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში.