თბილისის მე-7 საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის მხარდამჭერები

თბილისის მერია

Versopolis

შვეიცარიის საელჩო საქართველოში

Prohelvetia

Literature Ireland

European Union Prize in Literature

გოეთეს ინსტიტუტი

Latvian Literature

სლოვაკეთის ხელოვნების საბჭო