დისკუსია არიანა ჰარვიცთან - წერა, როგორც სიმართლის თხრობა