დისკუსია ჰაიკე ფიდლერთან - ლექსი, ელექტროაკუსტიკა, პერფორმანსი

ჰაიკე ფიდლერი - „ლექსი, ელექტროაკუსტიკა, პერფორმანსი“.

ვიდეოდისკუსიას უძღვება მთარგმნელი ბაჩანა ჩაბრაძე.