ქალაქი, როგორც სიმბოლო: ქუთაისი

მოკვდი, სიყვარულო

დისკუსია განსხვავება მწერლის შინაგან იზოლაციასა და იძულებით იზოლაციას შორის

„ბნელი მატერია“

Inside

დისკუსია: მხატვრული რედაქტორის როლი ლიტერატურული ტექსტის შექმნაში

„ჩალისფერი აბრეშუმის მეფე“

ქალაქი, როგორც სიმბოლო: გორი

„ველური თუთა“