შეხვედრა მწერალთან: დიმიტრი ბიკოვი. ფესტივალი 2016