რაულ შროტი. დისკუსია: ჰესიოდეს “თეოგონია”, ჰომეროსის “ილიადა” - უძველესი ტექსტები, მათი წყაროები და კონტექსტები. 2015.