შოთა იათაშვილი თბილისის მე-4 საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის შესახებ