დისკუსია - “პოეზია, როგორც მარგინალური ლიტერატურა დღეს”. ფესტივალი 2015.

დისკუსია - “პოეზია, როგორც მარგინალური ლიტერატურა დღეს”. ფესტივალი 2015.

დაბრუნება საწყის გვერდზე