სერგეი ჟადანი საუბრობს უკრაინის მოვლენებზე. ფესტივალი 2015.

სერგეი ჟადანი საუბრობს უკრაინის მოვლენებზე. ფესტივალი 2015.

დაბრუნება საწყის გვერდზე