დისკუსია თემაზე “მწერალი და მოქალაქე: მწერლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა”. ფესტივალი 2015.