შეხვედრა მწერალთან: სადიკ იალსიზუჩანლარი (თურქეთი). ფესტივალი 2016