პოეზია: პროექტი “მტრები” - ბრიტანეთი/საქართველო. ფესტივალი 2016