დისკუსია: საბჭოთა ინერცია პოსტსაბჭოთა ლიტერატურაში - იური ანდრუხოვიჩი (უკრაინა), სეიმურ ბაიჯანი (აზერბაიჯანი), მოდერატორი: ლევან ბერძენიშვილი. 2016