შეხვედრა მწერალთან: დიმიტრი ბიკოვი, მოდერატორი შოთა იათაშვილი. ფესტივალი 2016