შეხვედრა დიბისი პიერთან (დიდი ბრიტანეთი). ფესტივალი 2016