ფესტივალის გახსნა: შეხვედრა ნინო ხარატიშვილთან. 2016