პოეზიის საღამო ყველა მოწვეული სტუმრის მონაწილეობით. ფესტივალი 2015