დისკუსია თემაზე “მწერალი და მოქალაქე: მწერლის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა”